AKTUALNOŚCI KOMUNIKACJA

1 stycznia zmiana przepisów. To dotyczy wszystkich właścicieli samochodów

Właściciele pojazdów nabytych po 01.01.2024r. nie będą mieli możliwości zawiadomienia o ich nabyciu, ale będą zobowiązani do ich przerejestrowania w ciągu 30 dni od dnia zakupu.

Wskazany termin dotyczy zarówno pojazdów zarejestrowanych na terytorium Polski, jak i pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Dla podmiotów prowadzących profesjonalny obrót pojazdami terminy te będą wydłużone do 90 dni.

Od dnia 01.01.2024r. zgodnie z inicjatywą ustawodawcy, zmianie ulegną również zasady i wymiar kar administracyjnych nakładanych w przypadkach naruszenia ww. terminów.