AKTUALNOŚCI ZDROWIE

Będzin: bezpłatne konsultacje prawne i psychologiczne

Od 16 lutego do 13 grudnia 2024 roku mieszkańcy Będzina mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji prawnych oraz psychologicznych w trzech punktach konsultacyjnych na terenie miasta. Te inicjatywy mają na celu wsparcie osób zmagających się z problemem przemocy domowej oraz uzależnieniami.

Konsultacje prawne dotyczące procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej będą dostępne w następujących lokalizacjach:

  • Środa, w godzinach 08:00 – 12:00, w Miejskiej Świetlicy Środowiskowej przy ul. rtm. Pileckiego 17.
  • Czwartek, w godzinach 10:00 – 14:00, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1.
  • Czwartek, w godzinach 13:00 – 17:00, w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Konopnickiej 13.

Natomiast dla osób dotkniętych przemocą domową oraz problemem alkoholowym, na terenie miasta Będzina będą prowadzone bezpłatne porady i konsultacje psychologiczne w następujących terminach i lokalizacjach:

  • Środa, w godzinach 08:00 – 12:00, w Miejskiej Świetlicy Środowiskowej przy ul. rtm. Pileckiego 17.
  • Czwartek, w godzinach 10:00 – 14:00, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1.
  • Czwartek, w godzinach 13:00 – 17:00, w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Konopnickiej 13.

Dodatkowo, porady i konsultacje psychologiczne dla osób borykających się z nadużywaniem substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin będą dostępne w czwartki od 17:30 do 20:30 w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Sportowej 2.

TB/Fot. UM w Będzinie