AKTUALNOŚCI DWA KWADRANSE TV PROMOWANE

Chorzów. Nowa Fala coraz bliżej realizacji! WIDEO

Na sesji Rady Miasta Chorzów, przyjęta została uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Parku Śląskiego, obejmującego bardzo ważny teren, zarówno pod względem kompozycyjnym, jak i użytkowym. W granicach planu zlokalizowany jest m.in. teren byłej Fali, parkowego kąpieliska, na które czekają mieszkańcy.

Plan miejscowy jest kluczowym dokumentem o randze prawa lokalnego w oparciu o który nastąpi wydanie decyzji pozwolenie na budowę. Zgodnie z prawem uchwała będzie przekazana do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w celu badania zgodności z prawem, jak również publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Po 14 dniach od dnia opublikowania w Dz.U. Województwa Śląskiego uchwała  stanie się prawomocna, co oznacza, że ma wiążącą moc dla dalszych postępowań administracyjnych, a w szczególności wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla Kąpieliska Fala.

Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i Parkiem Śląskim, Urząd Miasta Chorzów przygotował projekt uchwały. O zmianę planu wnioskował zarząd WPKiW.

– Dziękuję wszystkim, którzy pracowali z nami nad tą uchwałą. Bardzo się cieszę że została ona jednogłośnie przyjęta, ponieważ oznacza to kolejne inwestycje w Parku Śląskim. Dziękuję wszystkim, którzy współpracowali z nami nad tym dokumentem – przede wszystkim Marszałkowi Województwa Śląskiego Jakubowi Chełstowskiemu, Prezydentowi Miasta Chorzów Andrzejowi Kotali oraz Radnym Urzędu Miasta Chorzów – mówiła na sesji Rady Miasta Chorzów Agnieszka Bożek, Prezes Parku Śląskiego.

Projekt Miejski „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowany jest w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.