AKTUALNOŚCI BIZNES

Dobry początek roku dla Grupy Kapitałowej JSW

Grupa Kapitałowa JSW może się pochwalić udanym początkiem roku 2023. Wynik netto osiągnięty w pierwszym kwartale wyniósł 1,27 mld zł, co oznacza wzrost o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wyniki finansowe Grupy utrzymują się na wysokim poziomie, co jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów i całej branży.

Wskaźnik EBITDA w pierwszych trzech miesiącach roku wyniósł 1,96 mld zł, czyli o 1,2 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Łączne przychody ze sprzedaży w tym okresie osiągnęły wartość 4,46 mld zł, co stanowi wzrost o 7,4 proc. w porównaniu z czwartym kwartałem ubiegłego roku. Warto zauważyć, że przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych wzrosły o 11 proc., osiągając wartość 2,72 mld zł.

Jest to wynik konsekwentnego realizowania strategii handlowej oraz korzystnej sytuacji na rynku, która przyczyniła się do wysokich cen węgla australijskiego, będącego wskaźnikiem światowych cen węgla. Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych zanotowały wzrost o 4,7 proc., osiągając wartość 1,55 mld zł.

Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., wyraził satysfakcję z najnowszych wyników finansowych Grupy Kapitałowej JSW. Podkreślił również mocną pozycję Grupy na rynku węglowym oraz istotną rolę lokalnych producentów w zapewnianiu stabilnych dostaw surowców. Dzięki elastyczności i wieloletnim relacjom z odbiorcami, Grupa potrafi dostosować się do zmieniających się trendów rynkowych, utrzymując swoją pozycję jako kluczowy dostawca w tej części Europy oraz utrzymując obecność na rynkach pozaeuropejskich – czytamy na stronie biura prasowego spółki.

Sukcesy Grupy Kapitałowej JSW są efektem realizacji strategii, ciężkiej pracy, determinacji i zaangażowania wszystkich pracowników. Prezes Cudny podkreślił, że mają powody do dumy i będą dążyć do osiągania jeszcze lepszych wyników w przyszłości, szczególnie w kontekście roli węgla koksowego w procesie zielonej transformacji.