AKTUALNOŚCI BIZNES

Dorabiający emeryci i renciści muszą zgłosić się do ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina dorabiającym emerytom i rencistom o obowiązku zgłoszenia dodatkowych dochodów za rok 2023 do końca lutego 2024 roku. Informacja ta dotyczy wynagrodzeń z umów o pracę, umów zlecenia oraz przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby, które dorabiają do swoich świadczeń, muszą dostarczyć ZUS-owi zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości swoich przychodów. Te dokumenty umożliwią ZUS-owi prawidłowe rozliczenie wypłacanych świadczeń.

Kiedy ZUS może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie?

Rencistom i emerytom, którzy dorabiają do swoich świadczeń, obowiązują limity co do wysokości dodatkowych zarobków. Jeśli dochód nie przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie pozostaje na dotychczasowym poziomie. Jednak przekroczenie tego limitu skutkuje zmniejszeniem świadczenia, a przekroczenie drugiego progu (130% przeciętnego wynagrodzenia) może skutkować zawieszeniem wypłaty świadczenia za dany miesiąc.

Wyjątki od obowiązku rozliczenia dodatkowych dochodów

Niektórzy beneficjenci świadczeń nie muszą zgłaszać dodatkowych zarobków ZUS-owi. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) i nie dorabiały przed nim, nie muszą zgłaszać swoich zarobków. Podobnie nie dotyczy to osób pobierających rentę rodzinną lub inne świadczenia, takie jak emerytura częściowa czy renta inwalidy wojskowego. Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci poniżej 26 roku życia, którzy pobierają rentę, również nie muszą zgłaszać swoich dochodów, jeśli są zatrudnieni na umowach zlecenia lub agencyjnych.

TB/ Fot. Pexels