GŁÓWNA Z OSTATNIEJ CHWILI

Dziś rusza egzamin ósmoklasisty. Na pierwszy ogień język polski

W województwie śląskim do egzaminy przystąpi 61 410 uczniów z 1335 szkół. Dziś uczniowie zmierzą się z językiem polski. Początek testu o godz. 9:00. W środę przyjdzie czas na matematykę, a w czwartek język obcy.

Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 215 różnego
rodzaju arkuszy, w tym:
 61 arkuszy z języka polskiego, w tym arkusze z poleceniami w języku ukraińskim
 62 arkusze z matematyki w języku polskim, litewskim oraz ukraińskim
oraz
 92 arkusze i 26 płyt z języków obcych nowożytnych, w tym arkusze z poleceniami
w języku ukraińskim.

Największa grupa ósmoklasistów (97,8%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu
z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przesłane
do szkół przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki
egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje
wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
uczniowie otrzymają 6 lipca br.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane
na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji
egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

PM