AKTUALNOŚCI NEWS ZDROWIE

Gliwice. Treningi piłkarskie dla dzieci z niepełnosprawnościami

Dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub potrzebują kształcenia specjalnego, istnieje możliwość udziału w bezpłatnych treningach piłkarskich. Inicjatywa ta realizowana jest w Gliwicach przez Akademię Piłkarską FUTBOLANDIA Fundacji SPORT-TRAVEL, w ramach ogólnopolskiego projektu PZU Futbol Plus.

Zajęcia odbywają się co czwartek o godzinie 16:30 na zewnętrznym boisku lub w jednej z sal Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, mieszczących się przy ulicy Gierymskiego 7 w Gliwicach. Czas trwania treningów wynosi około 60-75 minut, a maksymalna liczba uczestniczących dzieci to 12.

Ćwiczenia prowadzone są przez doświadczonych pedagogów oraz licencjonowanych trenerów piłki nożnej, którzy dopasowują poziom zajęć do indywidualnych możliwości fizycznych i potrzeb rozwojowych uczestników. Głównym celem treningów jest rozwijanie umiejętności sportowych oraz doskonalenie koordynacji ruchowej dzieci, opierając się na założeniach Narodowego Modelu Gry PZPN. Dodatkowo, zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci.

Udział w treningach jest bezpłatny, jednak warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności lub potrzeby kształcenia specjalnego, a także zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zajęciach.

Szczegółowe informacje dotyczące treningów w Gliwicach oraz specjalny formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie sport-travel.com.pl/futbol-plus. Dodatkowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie futbolplus.org. W przypadku dodatkowych pytań organizatorzy z Fundacji SPORT-TRAVEL udzielą odpowiedzi pod numerem telefonu 502-689-969.

Tomasz Burek