AKTUALNOŚCI PUBLICYSTYKA

Inauguracja sezonu narciarskiego w Beskidach

Na stoku narciarskim Skolity w Wiśle odbyła się inauguracja sezonu zimowego! Policjanci z Cieszyna oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zapraszali do wspólnej zabawy, a na uczestników czekały różne atrakcje, konkursy i nagrody. Wszystko to w trosce o Wasze bezpieczeństwo w związku z kampanią MSWiA pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

W sobotę, 16 grudnia o godzinie 10.00 w Wiśle na stoku narciarskim Skolity rozpoczęła się inauguracja ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, mundurowi z Komendy Powiatowej w Cieszynie i ratownicy grupy GOPR zachęcali wszystkich do wspólnej zabawy. Dla zainteresowanych nie brakowało konkursów, gier i zabaw o tematyce związanej z bezpiecznym wypoczynkiem w górach i na stoku! W konkursach wziąć udział i wygrać atrakcyjną nagrodę mógł każdy, bez względu na wiek. 

Przedsięwzięcie jest kontynuacją działań podejmowanych w poprzednich latach podczas sezonu zimowego, a jego celem jest poprawa bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich oraz promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach, a także upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Partnerami akcji są: Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Fundacja PZU. 

. Przypominamy najważniejsze zasady bezpieczeństwa, którymi należy się kierować podczas zabawy na śniegu:

  • Osoby do ukończenia 16 roku życia mają obowiązek używania w czasie jazdy kasku ochronnego.
  • Zabronione jest uprawianie narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanych terenach narciarskich w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Za łamanie powyższych zapisów ustawodawca przewidział karę grzywny.
  • Nie pozostawiaj bez opieki sprzętu narciarskiego.
  • Wpisz do telefonu komórkowego numer alarmowy w górach: 601 100 300 lub 985 oraz numer ICE (to numer osoby z którą należy się skontaktować w razie nagłego wypadku).
  • Aplikacja ratunek – w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, która wymaga kontaktu ze służbą ratowniczą w górach należy uruchomić aplikację na telefonie. Ratunek połączy cię z ratownikami górskimi i wyśle twoją lokalizację.
  • Więcej informacji na: www.ratunek.eu.

Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS):

1. Wzgląd na inne osoby – Każdy narciarz lub snowboardzista powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych osób.

2. Panowanie nad szybkością – Narciarz lub snowboardzista powinien zjeżdżać z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności, trudności i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych.

3. Wybór kierunku jazdy – Jadący powyżej narciarz lub snowboardzista, dysponując lepszą widocznością i możliwościami, musi wybrać taki tor jazdy, aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z osobą znajdującą się poniżej.

4. Wyprzedzanie – Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej, jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz zawsze w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potracenia wyprzedzanego.

5. Przejazd i krzyżowanie torów jazdy – Narciarz lub snowboardzista, który wchodzi/wjeżdża na trasę powinien sprawdzić, patrząc  w górę i w dół, czy nie spowoduje niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo obowiązuje go przy każdym ruszaniu z miejsca po chwilowym zatrzymaniu.

6. Zatrzymanie się – Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz lub snowboardzista może zatrzymać   się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach ograniczonej widoczności.  Po ewentualnym upadku narciarz lub snowboardzista powinien usunąć się z toru jazdy tak szybko jak to możliwe.

7. Podchodzenie i schodzenie – Narciarz lub snowboardzista powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy i snowboardzistów, którzy pieszo schodzą w dół.

8. Przestrzeganie znaków narciarskich –  Każdy narciarz lub snowboardzista winien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.

9. Zachowanie w razie wypadku – W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanemu pomocy.

10. Stwierdzenie tożsamości – Każda osoba uczestnicząca w wypadku lub będąca jego świadkiem powinna podać swoje dane osobowe.