AKTUALNOŚCI KOMUNIKACJA

Jest już ciszej na DK44 w Bieruniu

Położono już ostatnią warstwę nawierzchni, tzw. cichą, z mieszanki mineralno-asfaltowej typu BBTM, na odcinku o długości około 1,3 km. Do zakończenia prac pozostało jeszcze wykonanie oznakowania poziomego, a także przeprowadzenie pomiarów hałasu.

Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu, prace nawierzchniowe prowadzone były w godzinach późnowieczornych i nocnych. Cicha nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej typu BBTM (piszemy o niej dalej) ułożona została na DK44 w rejonie ul. Granitowej, Warszawskiej oraz Mieszka I. Na rondzie wymieniono również konstrukcję pierścienia najazdowego z betonu cementowego. Tarcza ronda jako jedyna została wykonana przy użyciu tradycyjnej mieszanki SMA. Wykonano również towarzyszące prace brukarskie i utwardzenie poboczy. Prace realizuje firma Usługi Transportowo Drogowe Mostowe Jan Opitek z Chełma Śląskiego. Wartość tej inwestycji to niemal 2 mln zł.

Z planowanego zakresu robót wyłączony został około 300-metrowy odcinek od skrzyżowania z ul. Dąbrówki do skrzyżowania z ul. Solecką i Węglową. Wynika to z aktywności górotworu, uwidocznionej przez liczne spękania i deformacje korony drogi, a będącej następstwem prowadzonej eksploatacji górniczej przez PGG KWK Piast-Ziemowit. Obecnie trwają uzgodnienia z zakładem górniczym w zakresie usunięcia uwidocznionych w nawierzchni szkód. Wstępne ustalenia wskazują, że wykonanie pozostałego zakresu robót może nastąpić w połowie 2024 r.