AKTUALNOŚCI EKOLOGIA

Katowickie OSP będą bardziej ekologiczne

W ramach zacieśniania działań na rzecz ekologii, katowickie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) przystępują do instalacji paneli fotowoltaicznych. Obecnie trwa przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż instalacji, które pozwolą na wykorzystanie odnawialnej energii i zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Katowice wyróżniają się jako jedno z nielicznych miast w Polsce, które tak szeroko wspierają i finansują działalność pięciu jednostek OSP. W okresie od 2015 do 2023 roku przeznaczono na ten cel kwotę 23 milionów złotych, które zostały wykorzystane m.in. na utrzymanie infrastruktury, specjalistyczne szkolenia dla strażaków, rekompensaty za udział w akcjach ratunkowych oraz zakup specjalistycznego wyposażenia ratowniczego. Miasto Katowice jest właścicielem wszystkich obiektów, w których działają jednostki OSP.

Prezydent Marcin Krupa podkreśla, że inicjatywa wyposażenia wszystkich budynków OSP w panele fotowoltaiczne stanowi przykład ekologicznej transformacji. Wprowadzenie tych rozwiązań ma przyczynić się do zmniejszenia śladu węglowego oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Dodatkowo, w obliczu rosnących cen energii, zaoszczędzone środki będą mogły być wykorzystane na inne priorytetowe cele. Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 650 tysięcy złotych, z czego 390 tysięcy złotych pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Obecnie trwają prace projektowe oraz audyt energetyczny, które będą poprzedzać prace budowlane na wszystkich obiektach. Wybrany wykonawca najpierw przygotuje dokumentację projektową, obejmującą analizę energetyczną, koncepcję modernizacji dachu oraz projekt technologiczny. Ponadto będzie odpowiedzialny za uzyskanie niezbędnych zezwoleń. Planuje się zakończenie prac projektowych w drugim kwartale tego roku, a prace budowlane rozpoczną się w przyszłym roku.

Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, Marcin Gawlik, wyjaśnia, że zakres prac obejmie nie tylko zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, ale także prace elektryczne, ogólnobudowlane i demontażowe. Prace będą prowadzone zarówno na instalacji fotowoltaicznej, jak i na liczniku energii.

Ochotnicza Straż Pożarna odgrywa kluczową rolę w wspieraniu Państwowej Straży Pożarnej oraz integrowaniu lokalnych społeczności. Jest też nieodłączną częścią historii miasta Katowice, sięgającą swoimi korzeniami aż do 1875 roku. Dziś, oprócz profesjonalnej straży pożarnej, funkcjonuje pięć jednostek OSP, które mogą liczyć na wsparcie katowickiego samorządu.

Krzysztof Beczała, prezes zarządu OSP Katowice-Zarzecze, podkreśla znaczenie współpracy z samorządem dla rozwoju jednostek OSP. Dzięki dofinansowaniu oraz wspólnemu planowaniu budżetu obywatelskiego, każda z jednostek OSP jest wyposażona w potrzebny sprzęt, co przyczynia się do efektywności ich działań ratowniczych.

Katowickie OSP, tj. OSP Dąbrówka Mała, OSP Kostuchna, OSP Podlesie, OSP Szopienice oraz OSP Zarzecze, to miejsca, w których służy około 460 ochotników, z czego 208 to czynni ratownicy. Wspierane środkami finansowymi od miasta, te jednostki mogą kontynuować swoją działalność, modernizując swoje siedziby i aktualizując wyposażenie.

TB/UM w Katowicach