AKTUALNOŚCI EKONOMIA

KTW nagrodzone za działania proekologiczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrodził Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA za realizację projektu remediacji (oczyszczenia gruntów) powojskowej bazy paliw.

„Zielony czek 2023” w kategorii Inwestycja Proekologiczna Roku, z rąk Tomasza Bednarka, prezes WFOŚiGW w Katowicach, odebrał Artur Tomasik, prezes Zarządu GTL SA. W 2019 roku GTL SA zakupiło od Agencji Mienia Wojskowego teren powojskowej bazy paliw, która znajdowała się przy południowo-wschodniej części lotniska.

Pomimo kryzysu w branży lotniczej, wywołanego przez pandemię koronawirusa, od marca 2020 do czerwca 2022 roku, GTL SA przeprowadziło remediację (oczyszczenie) gruntu na zakupionej działce. Koszt inwestycji wyniósł 5,76 mln zł z tego 5,1 mln zł stanowiła pożyczka z WFOŚiGW.

Do 2026 roku na terenie powojskowej bazy paliw powstanie węzeł przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) 2021-2027 Military Mobility.

Fot. WFOŚiGW w Katowicach

PM