GŁÓWNA

Masz czas do jutra! Złóż wniosek do MBO

W ramach tegorocznego Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców regionu jest 5 mln zł. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach MBO zostały podzielone na dwie pule: EKO (3,5 mln zł) oraz REGIO (1,5 mln zł). W ramach puli EKO należy zgłaszać zadania o charakterze inwestycyjnym o wartości do 1 mln zł, natomiast pula REGIO zarezerwowana jest wyłącznie dla zadań nieinwestycyjnych (np. kursy, szkolenia etc.), których koszt mieści się w przedziale 20 tys. zł – 100 tys. zł. Zgłaszane zadania mogą mieć charakter edukacyjny, ekologiczny, kulturalny, prospołeczny, prozdrowotny, sportowy, turystyczny i inny mieszczący się w granicach zadań własnych województwa.

Po zakończonym naborze pomysły zostaną poddane weryfikacji formalnej (polegającej m.in. na sprawdzeniu kompletności dokumentów), a następnie merytorycznej. Zadania ocenione pozytywnie w dniach od 22 sierpnia do 12 września zostaną poddane głosowaniu, a te, które otrzymają największe poparcie – zostaną zrealizowane w 2024 roku. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 11 października 2023 roku.

Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie zrealizował projekt wybrany w ramach IV edycji MBO, który dotyczył zakupu aparatów USG do Poradni Ginekologii i Położnictwa i Poradni Ginekologii Wieku Rozwojowego. Szacunkowy koszt realizacji projektu wyniósł ponad 264 tys. zł.

Warto podkreślić, że od początku funkcjonowania Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili już ponad 600 projektów, a 130 z nich zostało zrealizowanych, na łączną kwotę blisko 34 mln zł.