AKTUALNOŚCI

Mieszkanie za remont. W Chorzowie rusza III edycja tego programu

Program „Mieszkanie za remont” umożliwia wynajęcie w dobrej cenie mieszkania od miasta w zamian za przeprowadzenie remontu.
 

Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, nie można być właścicielem innego mieszkania lub domu. Po drugie – należy spełnić kryterium dochodowe. Przykładowo – dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 3176,88 zł do 6353,76 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi się mieścić w przedziale od 2382,66 zł do 4765,32 zł.

Trzecim warunkiem jest brak zaległości z tytułu najmu aktualnie zajmowanego lokalu. Jeżeli dana osoba spełnia wszystkie warunki formalne, a na jedno mieszkanie jest więcej chętnych, a tak z reguły jest, wtedy o pierwszeństwie w zawarciu umowy decydują punkty. Tworząc punktację pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną powierzchnię mieszkalną w przeliczeniu na jedną osobę, brak zadłużenia, zameldowanie stałe w Chorzowie, kwestię posiadania dzieci, orzeczenia o niepełnosprawności czy też kwestię wieku.

Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków programu mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów na I piętrze przy Rynku 1 w Chorzowie lub pod nr tel. 32-416-50-00, wew. 5305

Lista lokali w ramach programu oraz dodatkowe informacje: https://bip.chorzow.eu/index.php?id=168000065138376324