AKTUALNOŚCI EKOLOGIA PROMOWANE

Miliony na walkę ze smogiem

Przed nami druga edycja Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza. W tym roku w puli jest rekordowe 15,7 mln zł.

 – Poprawa jakości powietrza to jedno z najważniejszych wyzwań, które stoi przed władzami regionu. To nie tylko czyste powietrze, którym oddychamy, ale przede wszystkim troska o zdrowie i życie mieszkańców. Stąd przyjęta w 2017 roku i obowiązująca do dzisiaj uchwała antysmogowa, ale także działania, których celem jest wymiana starych i nieefektywnych instalacji grzewczych, których wymieniono w regionie ponad 154 tysiące. Jesteśmy liderem w walce o czyste powietrze w Polsce, a jednym z działań w tym zakresie jest właśnie Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza. Przed nami druga edycja konkursu „Inicjatywa Antysmogowa” z pulą środków w wysokości 15 mln zł na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, wymianę źródeł ciepła i wsparcie działań kontrolnych. Nagradzamy także gminy, które najlepiej radzą sobie z walką o czyste powietrze, w ramach konkursu „Gmina pełną piersią” z pulą nagród w wysokości 700 tys. zł. Wierzę, że te działania przyczynią się do poprawy jakości życia w naszym regionie – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza stanowi wzmocnienie i rozszerzenie działań realizowanych przez Województwo Śląskie i mających na celu zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu zanieczyszczeń na zdrowie ludzi i na środowisko, poprzez udzielenie gminom pomocy finansowej w formie dotacji celowej we wdrażaniu zapisów tzw. uchwały antysmogowej oraz działań realizowanych w ramach Programu Ochrony Powietrza.

 – Przed nami wiele wyzwań związanych z poprawą jakości powietrza, ale najważniejsze jest podniesienie świadomości tego, że smog negatywnie wpływa na nasze zdrowie i życie. To od świadomości się wszystko zaczyna, bo oddychamy wszyscy tym samym powietrzem. Oprócz edukacji potrzebne jest jednak wsparcie finansowe, a możliwość współpracy samorządu wojewódzkiego i samorządów lokalnych jest szansą na realizację tych wyzwań – przekonuje przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Mirosław Mazur.

 – Program cieszy się dużym zainteresowaniem i cieszę się, że zwiększyliśmy pulę dostępnych środków z 5,7 mln zł do 15,7 mln zł. To krok w stronę poprawy jakości życia w regionie i troska o zdrowie i życie naszych mieszkańców – akcentuje radna Sejmiku, Alina Nowak.

 – Te środki to szansa dla gmin na realizację niezbędnych inwestycji, ale odbiorcą tych działań jest każdy z nas. W Województwie Śląskim wymieniliśmy dotąd 154 tys. przestarzałych instalacji grzewczych, co ma ogromny wpływ na poprawę jakości życia w regionie – mówi radna Sejmiku, Iwona Jelonek.

Konkurs „Gmina pełną piersią” to projekt skierowany do gmin z obszaru województwa śląskiego najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem programu ochrony powietrza. Celem konkursu jest wyróżnienie gmin za realizację zadań związanych z ochroną powietrza w 2022 roku.