AKTUALNOŚCI EKOLOGIA

Murckowskie buki będą objęte ochroną

Pakiet ochronny dla murckowskich buków obejmuje kilka kluczowych działań. Po pierwsze, ponad 200 buków w Lesie Murckowskim zyska ochronę. Miasto Katowice i Lasy Państwowe Nadleśnictwa Katowickiego wspólnie działają, aby nadać bukom status drzewa ekologicznego oraz utworzyć Aleję Buków i dwa Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe.

Las Murckowski, jeden z dwóch rezerwatów przyrody w Katowicach, został powiększony o ponad 40 ha, z dodatkową ochroną otuliny. Kolejne działania obejmują nadanie bukom statusu drzewa ekologicznego oraz utworzenie Alei Buków i dwóch Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych.

Przedmiotem ochrony jest las bukowy o cechach naturalnych, z bogatym drzewostanem, w tym wiekowymi bukami. Współpraca między Katowickim Nadleśnictwem a Miastem Katowice ma na celu ochronę i pielęgnację murckowskich buków, które zostały wskazane przez społeczeństwo.

Buki wskazane przez społeczeństwo otrzymają status drzew ekologicznych, podlegając opiece i ochronie przez leśników. Dodatkowo, Miasto Katowice wyznaczy 30 najbardziej wartościowych buków jako pomniki przyrody, tworząc Aleję Buków.

Nadleśnictwo proponuje również nadanie dwóm obszarom leśnym statusu Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego, mając na celu ochronę cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego. Nazwy obszarów zostaną skonsultowane z mieszkańcami i lokalną Radą Dzielnicy.

TB/Fot. UM w Katowicach