AKTUALNOŚCI BIZNES

O tyle wzrosną emerytury i renty w 2024 roku

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ogłosiła planowaną waloryzację emerytur i rent na rok 2024. Zgodnie z jej komunikatem, wskaźnik waloryzacji w tym roku wyniesie co najmniej 12,3 procent.

Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych jest kluczowym elementem polityki społecznej państwa. Dodatkowo, informuje, że w przyszłym roku zostaną wypłacone także 13. i 14. emerytury.

Prognostyczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Ministra Dziemianowicz-Bąk zapewniła, że państwowy budżet uwzględnia środki na waloryzację świadczeń, szacowane na około 43,6 miliarda złotych. Mechanizm podwójnej waloryzacji świadczeń został uznany za narzędzie zabezpieczające wartość świadczeń w kontekście niestabilnej sytuacji gospodarczej.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent zostanie ogłoszony, po ujawnieniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego rzeczywistych wskaźników inflacji i wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku. Waloryzacja emerytur i rent ma być realizowana od 1 marca, a jej kwota zależeć będzie od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku, zwiększonego o co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Obecnie najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne wynoszą 1588,44 zł brutto, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 1191,33 zł brutto.

TB/Fot.