AKTUALNOŚCI

Roszady w śląskiej policji. Nowi komendanci i ich zastępcy

Zmiany kadrowe dotyczą komendy wojewódzkiej, Samodzielnego Pododdziału Kontrerrorystycznego Policji, Samodzielnego Poddodziału Policji w Częstochowie oraz komend miejskich. Rozkazy personalne wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn.

Szef śląskich policjantów nadinsp. Roman Rabsztyn rozkazem personalnym powołał z dniem 1 kwietnia 2023 roku na stanowiska:

 • Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich – mł. insp. Waldemara WIERZYCKIEGO – dotychczasowego I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich;
 • I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich – podinsp. Piotra BAŃKĘ – dotychczasowego Komendanta Komisariatu Policji I w Sosnowcu;
 • I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie – mł. insp. Ewę SZATANIAK – dotychczasowego Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie;
 • Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie – kom. Rafała DREWNIAKA – dotychczasowego Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie;
 • Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku – podkom. Damiana PRZYBYŁĘ – dotychczasowego Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

Ponadto Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn mianował z dniem 1 kwietnia 2023 roku na stanowiska:

 • Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie – podinsp. Mariusza MOKRASA – dotychczasowego zastępcę Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie;
 • Zastępcy Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie – kom. Tomasza PYZIO – dotychczasowego zastępcę Dowódcy Kompanii Prewencji V Oddziału Prewencji Policji w Katowicach;
 • Naczelnika Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – podinsp. Roberta CZYŻA – dotychczasowego Zastępcę Naczelnika Wydziału dw. z Korupcją;
 • Zastępcy Naczelnika Wydziału dw. z Korupcją – kom. Wioletę MAJEWSKĄ -BERNACKĄ – dotychczasowego eksperta Wydziału Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach;
 • Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – podinsp. Marka ŻYŁĘ – dotychczasowego eksperta Zespołu Międzynarodowej Współpracy Policji Wydziału Wywiadu Kryminalnego; 
 • Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – podinsp. Katarzynę WESOŁOWSKĄ – dotychczasowego Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji;
 • Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – nadkom. Mariusza SZCZEPAŃSKIEGO – dotychczasowego eksperta Zespołu ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji;
 • Naczelnika Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – podinsp. Pawła KOMENDĘ – dotychczasowego Zastępcę Naczelnika Wydziału Doboru i Szkolenia;
 • Zastępcy Naczelnika Wydziału Doboru i Szkolenia – podkom. Sonię KEPPER – dotychczasowego specjalistę Jednoosobowego Stanowiska ds. Prasowo-Informacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu;
 • Zastępcy Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – kom. Romana BUJAKA – dotychczasowego eksperta Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą.