AKTUALNOŚCI

Ruda Śląska: niebawem ruszy składanie wniosków na dodatek węglowy

Od 22 sierpnia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej będzie przyjmował wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Chodzi o 3000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe – kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można będzie składać w siedzibie MOPS przy ul. Markowej 20 (pok. nr 5) w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta:

 • od 22 do 31 sierpnia:
  • poniedziałek i czwartek 8:00-16:30,
  • wtorek 8:00-15:00,
  • środa i piątek 8:00-13:30,
 • od 1 września:
  • poniedziałek 8:30-16:30,
  • wtorek, środa, czwartek 8:30-15:00,
  • piątek 8:30-13:30.

W elektronicznym systemie kolejkowym należy wybrać przycisk „DODATEK WĘGLOWY/OSŁONOWY”.

Wniosek można również umieścić w skrzynce podawczej MOPS. W przypadku skorzystania z takiej formy złożenia wniosku wskazane jest dołączenie do wniosku numeru telefonu kontaktowego wnioskodawcy, aby ułatwić kontakt w razie konieczności wezwania do uzupełnienia ewentualnych braków.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się do 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku będzie opublikowany wkrótce w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

Źródło: UM Ruda Śląska