PROMOWANE PUBLICYSTYKA

Śląskie wzmacnia bliskowschodnią współpracę

O współpracy gospodarczej ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, wyzwaniach i trudnościach w tym zakresie, dyskutowali uczestnicy panelu w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego

W spotkaniu uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, Rashed Abdulkareem Al Balooshi, podsekretarz Departamentu Rozwoju Gospodarczego Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie), a także Jakub Sławek, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w ZEA, Bartłomiej Babuśka, prezes Funduszu Górnośląskiego, Maciej Białko, szef Biura w Abu Zabi oraz Adriana Łukaszewicz, ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych.

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj. Zjednoczone Emiraty Arabskie to gospodarcze okno na świat i cieszę się, że udało nam się nawiązać tak dobre relacje z korzyścią dla naszych przedsiębiorców. Potrzebujemy kolejnych szans rozwojowych, chcemy budować partnerstwa także poza Unią Europejską. Musimy mieć długoterminowe plany rozwoju, czego efektem jest strategia „Zielone Śląskie 2030” i wierzę, że z czasem staniemy się dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich właśnie takim hubem na całą Europę, a nasze przedstawicielstwo w Abu Zabi miejscem, w którym polskie firmy będą miały szansę nawiązać kontakty na tym rynku i rozwinąć skrzydła” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Uczestnicy debaty zgodnie podkreślali strategiczną rolę Zjednoczonych Emiratów Arabskich w światowej gospodarce. Zwracali uwagę na korzyści płynące z rozwoju biznesu w tej części świata, ale także na zagrożenia z tego wynikające.

„Emiraty mają pozytywną obsesję przyszłości. Dzisiaj ich perspektywa to rok 2100. To wciąż atrakcyjny rynek, który dostrzega w nas świeżość, potencjał, ale potrzebujemy sukcesów w tych relacjach. Wspieramy polską technologię, wiedzę techniczną i polskich przedsiębiorców, którzy chcą działać na tym rynku. Wyścig konkurencyjny trwa, dlatego takie inicjatywy jak ta Województwa Śląskiego, które utworzyło tam, na miejscu biuro regionalne pokazują, że te relacje rozwijają się we właściwym kierunku” – tłumaczył Jakub Sławek, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Zjednoczone Emiraty Arabskie to jeden z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski na Bliskim Wschodzie. Ważne obszary współpracy to m.in. przemysł wydobywczy i budowlany, ochrona zdrowia, edukacja, produkcja i przetwórstwo żywności, zaopatrzenie w wodę. W trakcie panelu omówiono potrzeby i szanse w wymianie handlowej i wspólnych projektach w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Warto przypomnieć, że Województwo śląskie otworzyło w listopadzie swoje biuro regionalne w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, z którego usług mogą korzystać przedsiębiorcy z naszego regionu. Jego celem jest pomoc w nawiązywaniu relacji biznesowych na tamtejszym rynku oraz prowadzenie działań związanych z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania. O funkcjonowaniu biura mówili prezes Funduszu Górnośląskiego, Bartłomiej Babuśka oraz szef biura, Maciej Białko, który podkreślał, że mimo tego, że biuro działa dopiero od kilku miesięcy, to osiąga już pierwsze sukcesy, a polskie firmy mają szansę zaistnieć w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

„Po otwarciu biura do Funduszu Górnośląskiego zgłosiło się wiele firm, nie tylko ze Śląska. Polscy przedsiębiorcy są innowacyjni i kreatywni i każdy, kto zamierza inwestować na tym rynku może liczyć na nasze profesjonalne wsparcie. Prowadzimy szkolenia informacyjne, ale kluczowe jest działanie na miejscu, kontakty bezpośrednie. Ta inicjatywa jest skazana na sukces, a obok przedsiębiorców z regionu i ich produktów promujemy też województwo śląskie” – mówił Bartłomiej Babuśka, prezes Funduszu Górnośląskiego.

W trakcie wydarzenia marszałek Jakub Chełstowski wręczył Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego dla Rasheda Abdulkareema Al Balooshiego.