AKTUALNOŚCI PUBLICYSTYKA

W trosce o bezpieczeństwo pieszych

Rozmowa z Januszem Freitagiem – Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach oraz Sekretarzem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

  • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach rozpoczął realizację Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego. Dotyczy on głównie przejść dla pieszych, dlaczego?

Naszym statutowym zadaniem, oprócz egzaminowania i szkoleń są szerokie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Zależy nam na tym, aby nasze projekty wpływały na bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców.

Projekt jest kluczowy, ponieważ statystyki nie są zadowalające. Na podstawie danych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w województwie śląskim w 2021 roku doszło do 533 zdarzeń drogowych. Rannych zostało 291 osób a niestety aż 12 osób zmarło.

Dlatego właśnie z inicjatywy Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, został opracowany ten Program. Chcemy  poprawić  bezpieczeństwo  uczestników  ruchu drogowego, na drogach: gminnych, powiatowych, miast na prawach powiatu i wojewódzkich w województwie śląskim.

  • Na czym w praktyce będzie polegał ten Program?

W praktyce, Program przyczyni się do budowy nowoczesnych przejść dla pieszych, ich oświetlenia oraz zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych.

Preferowanymi działaniami, które zostaną objęte dofinansowaniem są: zawężenia pasów ruchu (wykonanie przejść dla pieszych z zawężeniem jezdni), wyniesione przejścia dla pieszych a także takie, które posiadają wyspy azylu lub wysunięte platformy. Dofinansowanie obejmie także fakultatywne progi zwalniające, oświetlenie przejść dla pieszych czy nawet tzw. dojścia do przejść dla pieszych.

  • Jakie środki zostaną przeznaczone na ten cel?

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie przekazały łącznie 3 000 000 zł na dofinansowanie tych zadań.

WORD Katowice przeznacza na ten cel największą kwotę: 1 400 000 zł.

Wysokość dofinansowania wynosi do 50% kwalifikowanych kosztów realizacji zadania ale nie więcej niż 50 000 zł. Moim zdaniem jest to naprawdę spory zastrzyk gotówki, który może zrobić wiele dobrego.

  • Jak można się zgłosić do Programu?

Aby otrzymać dofinansowanie, ustawowy zarządca drogi musi złożyć wniosek na specjalnie do tego przygotowanym formularzu. Jest on dostępny na naszej stronie internetowej – www.word.katowice.pl.

Wnioski można składać (w formie papierowej) do 30.04.2022, do godziny 10:00 w odpowiednim rejonowo Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Wprowadziliśmy podział na 3 rejony. Każdy z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego obejmuje swoim działaniem inny obszar Województwa Śląskiego.

  • Brzmi świetnie! Zapewne wpłynie bardzo duża ilość wniosków. A czy to jest jedyny program realizowany przez WORD Katowice?

Oczywiście, że nie! Jest ich naprawdę wiele! Prowadzimy dużą ilość programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, kierowców i seniorów.

Przypomnę także o niedawno zakończonym sukcesem zadaniu realizowanym w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Dzięki niemu przeszkoliliśmy łącznie 1400 uczniów z zasad dotyczących ruchu drogowego, uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdów kat. AM oraz kat B, jak również technik udzielania pierwszej pomocy.

Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych z Tychów, Mysłowic i powiatu bieruńsko-lędzińskiego zapoznali się z funkcjonowaniem ośrodka egzaminowania, odbyli próbny egzamin teoretyczny oraz poznali zasady egzaminu praktycznego zarówno dla kat. AM, jak i kat. B.

Dodatkowo zakupiliśmy profesjonalny symulator nauki jazdy samochodem oraz motocyklem. Nie zakończyliśmy szkoleń wraz z końcem projektu. Kontynuujemy je i zapraszamy serdecznie wszystkie chętne szkoły do współpracy, aby uczniowie mogli wykonać swój pierwszy krok w drodze po uprawnienia do kierowania pojazdami.

  • Wspomniał Pan o zajęciach dla dzieci, dorosłych i seniorów, może Pan nam coś więcej na ten temat powiedzieć?

W ramach  realizacji celów statutowych wykonujemy zadania propagujące zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród jego uczestników.

Z wielką chęcią i zaangażowaniem podejmujemy się realizacji zajęć dla dzieci, młodzieży, seniorów i kierowców. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany zespół ekspertów. Preferujemy zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy rozwijają umiejętności praktyczne oraz uczą się ich zastosowania w życiu. Program zajęć dostosowywany jest do przedziału wiekowego uczestników. Każda osoba biorąca udział w zajęciach otrzymuje od nas elementy odblaskowe, które podczas poruszania się po zmroku, mogą uratować życie.

  • Zazwyczaj Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego kojarzony jest tylko z egzaminami a tutaj widać, że prowadzą Państwo także zajęcia z naprawdę szerokiego zakresu wiedzy, który może uratować niejedno życie. Zajęcia są prowadzone przez Państwa tylko w szkołach, czy jesteście także obecni np. na piknikach czy dużych imprezach plenerowych?

Owszem, można nas spotkać na piknikach i imprezach plenerowych, podczas których chętnie promujemy bezpieczne postawy na drogach, organizujemy konkursy rowerowe oraz z wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. W trakcie takich eventów dorośli i młodzież mogą korzystać z naszych symulatorów, alko gogli, urządzeń do mierzenia czasu reakcji. Natomiast dzieci mogą brać udział w prelekcjach oraz skorzystać z mini miasteczka ruchu drogowego.

Jeżeli chodzi o organizację szkoleń, bardzo często jesteśmy zapraszani do szkół, na kolonie, półkolonie. Odwiedzamy także sanatoria.

WORD Katowice posiada również własne Regionalne Centra Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyposażone w najlepszy sprzęt i materiały do nauki dzieci i młodzieży. Powstały z myślą o poszerzaniu wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Regionalne Centra Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego znajdują się w Oddziałach Terenowych WORD Katowice w Tychach, Dąbrowie Górniczej, Bytomiu, Rybniku.

Już niedługo największa tego typu placówka powstanie w Katowicach.

  • Jeżeli już mówimy o bezpieczeństwie, to czy angażują się Państwo w pomoc uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy?

Oczywiście, że tak! Gdy tylko istnieje taka potrzeba organizujemy transport osób do ośrodków, w których znajdują schronienie i gdzie czują się bezpiecznie. We wszystkich Oddziałach Terenowych WORD Katowice prowadzone są zbiórki darów dla potrzebujących. Kilka dni temu pierwszy bus wypełniony darami pojechał do magazynów Caritasu Archidiecezji Katowickiej.

Na tym nie poprzestajemy. Właśnie skończyliśmy tworzenie e-booka, w którym zawarte są wszystkie podstawowe zasady bezpieczeństwa na polskich drogach w języku ukraińskim. Chcemy edukować osoby przybyłe do Polski, by czuły się pewnie na naszych drogach i nie dochodziło do przykrych zdarzeń, takich jak wykroczenia czy wypadki. Zasady te ukażą się również w naszym miesięczniku „Bezpieczna Jazda” a także na ulotkach, którymi będziemy chcieli dotrzeć do jak największej liczby osób z Ukrainy. W planach mamy również przygotowanie materiałów dla ukraińskich dzieci, żeby w sposób prosty i kolorowy uczyły się zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz poradnika dla młodzieży w języku polskim i ukraińskim dotyczącego zasad egzaminów na prawo jazdy.