GŁÓWNA

Wsparcie dla Szpitala Śląskiego na walkę z koronawirusem

Szpital Śląski w Cieszynie został doposażony w sprzęt medyczny, środki ochrony osobistej, testy i materiały do diagnostyki niezbędne do leczenia pacjentów w związku z zakażeniem koronawirusem. Przy szpitalu uruchomiono kontenerową pracownię diagnostyki obrazowej

Warto przypomnieć, że Samorząd Województwa Śląskiego przekazał powiatowi cieszyńskiemu 6 mln zł na utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc. Szpital Śląski realizuje ponadto działania z zakresu walki z koronawirusem, na które otrzymał dofinansowanie w wysokości 6,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

  • Szpital Śląski w Cieszynie pełni bardzo ważną rolę w leczeniu pacjentów nie tylko z subregionu południowego. Doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt, ale również testy i środki ochrony osobistej, poprawi komfort pracy służb medycznych i warunki w jakich leczeni są pacjenci. Mobilny zakład diagnostyki obrazowej umożliwia natomiast odseparowanie zakażonych od niezakażonych i pozwala na dostęp do diagnostyki w zakresie koronawirusa – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski i dodaje, że samorząd wojewódzki będzie konsekwentnie wspierał rozwój placówki, czego przykładem są fundusze z budżetu województwa na utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.

Projekt realizowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 obejmuje zakup sprzętu medycznego i wyposażenia przeznaczonego do diagnostyki i zwalczania COVID-19, w tym m.in.: systemu monitorowania złożonego z 16 kardiomonitorów, 3 centrali monitorujących oraz oprogramowania przeznaczonego do nadzoru nad pacjentem z niewydolnością oddechową w przebiegu COVID-19, pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi, aparatów USG, bronchofiberoskopu, respiratorów, łóżek intensywnego nadzoru, łóżek szpitalnych i transportowych, ale również sprzętu komputerowego przeznaczonego do zapewnienia możliwości prowadzenia telekonferencji i dostępu zdalnego do pacjenta.

W ramach projektu zaplanowano też zakup mobilnego, kontenerowego zakładu diagnostyki obrazowej. Szpital Śląski w Cieszynie nie jest szpitalem jednoimiennym, dlatego zakup kontenerowej pracowni diagnostyki obrazowej pozwala na rozdzielenie strumienia pacjentów zakażonych i niezakażonych, a wymagających diagnostyki obrazowej. Umożliwi to zabezpieczenie niezakażonych pacjentów szpitala, u których konieczna będzie tomografia lub RTG i którzy będą mogli korzystać ze stacjonarnej pracowni w szpitalu, a jednocześnie przyspieszy diagnostykę pacjentów zakażonych koronawirusem dzięki pogłębionej tomografii klatki piersiowej. Mobilny zakład diagnostyki jest wyposażony w wysokiej klasy tomograf komputerowy oraz aparat RTG. Dzięki badaniom obrazowym można lepiej diagnozować COVID-19 na wczesnym etapie, badanie pozwala bowiem dostrzec istotne zmiany w płucach pacjenta.

Zrealizowane zostaną też prace modernizacyjne związane z wydzieleniem stref na oddziałach, zakup testów i odczynników oraz realizacja usług społecznych związanych z obsługą pacjentów w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia koronawirusem