AKTUALNOŚCI ROZRYWKA

Wybierasz się nad wodę? Skorzystaj z serwisu kąpieliskowego!

Państwowa Inspekcja Sanitarna zachęca do korzystania z specjalnego serwisu kąpieliskowego, który umożliwia sprawdzenie stanu wód na oficjalnie wyznaczonych kąpieliskach.

Zgodnie z obowiązującym prawem, sezon kąpielowy w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września. W tym okresie poszczególni organizatorzy mają możliwość otwarcia swoich kąpielisk. Wykazy kąpielisk są ustalane przez rady gmin poprzez odpowiednie uchwały. Zależnie od decyzji lokalnych władz, kąpieliska mogą być otwarte przez cały sezon lub tylko przez określoną jego część.

Państwowa Inspekcja Sanitarna, zwana również Sanepidem, regularnie przeprowadza badania jakości wody na kąpieliskach. Wyniki tych badań są dostępne dla opinii publicznej i publikowane w Serwisie Kąpieliskowym prowadzonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na stronie internetowej serwisu dostępna jest lista kąpielisk, a także informacje dotyczące organizacji kąpielisk, raportów oraz wyników badań. Każde zgłoszone kąpielisko posiada swoją własną zakładkę, w której znajdują się informacje dotyczące jakości wody, infrastruktury, warunków panujących na kąpielisku, klasyfikacji i profilu kąpieliska, a nawet godzin otwarcia.

Serwis kąpieliskowy można znaleźć pod adresem sk.gis.gov.pl. Przed wyjazdem nad wodę warto skonsultować się z tym serwisem, aby mieć pewność co do bezpieczeństwa i jakości wody na wybranym kąpielisku.

TB