AKTUALNOŚCI KOMUNIKACJA KULTURA

Zabytkowa nastawnia w Bytomiu odzyska dawny blask

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na renowację zabytkowej nastawni bramowej w Bytomiu. Prace obejmują również przebudowę peronów i hali, z zachowaniem ich historycznego charakteru. Nowe poszycie dachu i przeszklenia są montowane, co przyczyni się do ułatwienia podróży oraz transportu towarów ze Śląska w kierunku portów. Całkowita wartość prac przekracza 1,2 mld zł, a ich realizacja jest wspierana przez fundusze UE.

Konserwacja zabytkowej nastawni w Bytomiu obejmować będzie oczyszczenie i odnowienie konstrukcji stalowej oraz elewacji. Okna i drzwi zostaną zastąpione nowymi, a wewnętrzne pomieszczenia zostaną poddane remontowi. Planowane jest również zainstalowanie nowego oświetlenia zewnętrznego, co umożliwi podświetlenie obiektu w nocy. Prace mają być zakończone do końca 2024 roku i zostały uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, finansowane są ze środków własnych.

W ramach innej inwestycji na stacji Bytom prowadzone są prace związane z modernizacją hali peronowej i montażem przeszklenia świetlików. Konstrukcja hali została wcześniej wzmocniona, a obecnie budowane są dwa z trzech peronów na stacji. Prace obejmują także ulepszenia w przejściu podziemnym na perony oraz instalację komputerowych systemów prowadzenia ruchu kolejowego w nowym lokalnym centrum sterowania.

Po zakończeniu prac wszystkie perony będą dostosowane do potrzeb podróżnych, w tym osób z ograniczoną możliwością poruszania się, dzięki instalacji wind, nagłośnienia, czytelnego oznakowania oraz nowego oświetlenia. Dwa przejścia podziemne, w tym na perony, zostaną również odnowione. Łącznie planuje się przebudowę około 28 km torów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Projekt uwzględnia istniejącą nastawnię bramową.

Na hali peronowej zostaną umieszczone nowe napisy z nazwą stacji wykonane w technologii LED. Dotychczasowe neonowe napisy „Bytom”, które zostały usunięte, otrzymała gmina i mają być w przyszłości eksponowane na terenie miasta.

Po zakończeniu prac podróże pociągami w kierunku Katowic i Tarnowskich Gór będą bardziej komfortowe. Modernizacja stacji przyczyni się również do zwiększenia przepustowości i rozdzielenia ruchu towarowego od pasażerskiego.

TB/Fot. UM w Bytomiu