AKTUALNOŚCI NEWS ZDROWIE

Metropolia przeciwko depresji

Jest to choroba, która może dotknąć każdego z nas, choć często nie jest widoczna na pierwszy rzut oka. Szacuje się, że w samej Polsce z nią zmaga się aż 1,5 miliona osób, a tylko połowa zdiagnozowanych pacjentów otrzymuje odpowiednią pomoc. Dlatego tak ważne jest uświadamianie i uwrażliwianie społeczeństwa na zdrowie psychiczne oraz wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie depresji.

Przedstawiciele miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadeklarowali gotowość w tym zakresie podczas konferencji “Śląsk i Zagłębie przeciw depresji” w Katowicach.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce we współpracy z Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce (WHO) oraz Aliansem Przeciw Depresji.

Podczas konferencji głos zabrali przedstawiciele Komisji Europejskiej i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce, Regionalnego Biura WHO w Europie oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nie zabrakło również paneli dyskusyjnych z udziałem lekarzy, psychologów oraz członków organizacji pozarządowych, osób zaangażowanych na co dzień w promocję zdrowia psychicznego.

Ukoronowaniem wydarzenia było podpisanie przez przedstawicieli 26 miast i gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym również Gliwic, deklaracji “Śląsk i Zagłębie przeciwko depresji”. W deklaracji zobowiązali się do podejmowania szczególnych działań w celu upowszechniania wiedzy na temat rozpoznawania i leczenia tej choroby wśród lokalnej społeczności.

Mat. organizatora

Tomasz Burek

Fot. organizator